Vattenautomater med tillhörande tjänster - Förlängning av ramavtalen

 Publicerad 2017-03-09

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Vattenautomater med tillhörande tjänster med 12 månader. Ramavtalen gäller till och med den 1 september 2018. Observera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen.

En förstudie inför ny ramavtalsupphandling startar under våren 2017.