Datacenter - Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

 Publicerad 2017-03-01
MFond5778_150px.jpg

Statens inköpscentral fattade 2016-04-26 tilldelningsbeslut i upphandlingarna. Detta beslut överprövades av sju anbudsgivare. 2016-12-27 avslog Förvaltningsrätten överprövningsansökningarna. Domarna överklagades därefter till Kammarrätten av två anbudsgivare. Kammarrätten beslutade 2017-02-27 att inte bevilja prövningstillstånd i något av målen.

Statens inköpscentral avvaktar nu tiodagarsfristen, och eventuellt överklagande till högsta instans, samtidigt som allt förbereds för avtalstecknande 2017-03-10. Avropsberättigade myndigheter med närliggande behov rekommenderas att förbereda sina avropsförfrågningar. Dessa kan skickas till ramavtalsleverantörerna samma dag som avtalstecknandet är kommunicerat på Avropa, sannolikt 2017-03-10.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Daniel Melin