Förstudie Programvaror och tjänster påbörjas

 Publicerad 2017-02-07
Sprinterbana.jpg

En förstudie har påbörjats inom ramavtalsområdet Programvaror och tjänster.

Förstudien ska undersöka nuläge och erfarenheter av de nuvarande ramavtalen samt myndigheternas behov och marknadens utveckling inom det aktuella området. I förstudien ska omfattning och inriktning för kommande upphandling inom området undersökas och analyseras. Planerat slutdatum är 20 juni 2017.

Klicka här för att komma till förstudiesidan.

Kontaktperson: Daniel Melin