Klienter - kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd

 Publicerad 2017-05-08

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 4 maj att den inte beviljar prövningstillstånd i överprövningarna av klientupphandlingarna. Tilldelningsbesluten fattades i maj 2016 och nu väntar en tiodagarsfrist. Därefter vet vi om ramavtalen för klienter träder i kraft.

Statens inköpscentrals tilldelningsbeslut den 2 maj 2016 överprövades till förvaltningsrätten som avslog ansökningarna. Domarna överklagades därefter till kammarrätten av två anbudsgivare, men nu har alltså kammarrätten beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i något av målen.

Vi avvaktar nu tiodagarsfristen, och eventuellt överklagande till högsta instans, samtidigt som vi förbereder för avtalstecknande. Arbetar du på en avropsberättigad myndighet, kommun eller landsting som planerar avrop av klienter, rekommenderar vi att ni förbereder era avropsförfrågningar. Dessa kan skickas till ramavtalsleverantörerna omedelbart efter att vi meddelar att avtal tecknats. Håll utkik på avropa.se – vi uppdaterar informationen när tiodagarsfristen avslutas den 15 maj 2017.

Besök upphandlingssidan på avropa.se.