Ny upphandling Rakelutrustning

 Publicerad 2017-03-22
Grå KK2.JPG

Upphandlingen Rakelutrustning som produkt och tjänst har påbörjats för att ersätta nuvarande ramavtal Rakelprodukter som löper ut den 31 maj 2017.

 

Kontaktperson: Josefine Monfors