Rakelutrustning som produkt och tjänst – klart för avrop

 Publicerad 2017-09-08
polis.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2017-09-06 tecknat ramavtal för Rakelutrustning som produkt och tjänst, 23.3-2271-2017 med nedanstående leverantörer:

  • Celab Communications AB, 556197-1291
  • Stjärna Fyrkant Sverige AB, 556223-2198
  • Swedish Radio Supply i Wermland AB, 556351-5914
  • TC Connect Sweden AB, 556906-4107

Ramavtalet är rikstäckande och avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning.

Läs mer om ramavtalsområdet Rakelutrustning som produkt och tjänst.

Ansvarig förvaltare Karl-Johan Skiver.