Ramavtalen för klienter dröjer - överklagan till högsta instans

 Publicerad 2017-05-17
Ramavtalen för klienter dröjer

Ramavtalet för klienter dröjer efter att kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Innan tiodagarsfristen löpte ut lämnade båda anbudsgivarna in en ansökan om prövningstillstånd, vilket tills vidare stoppar Kammarkollegiets möjligheter att ingå avtal med leverantörerna.
 
Vi inväntar nu ett besked från domstolen, men förbereder oss samtidigt för avtalsundertecknande. Vår erfarenhet är att Högsta förvaltningsdomstolens beslutsprocess brukar gå snabbt. Så snart ramavtalen är igång för avrop informerar vi om detta på avropa.se.

Besök upphandlingssidan.