Förstudie hygien och städprodukter påbörjas

Publicerad 2017-04-21

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området hygien och städprodukter.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudiesidan.