Förstudierapport klar för Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

 Publicerad 2017-01-27

Nu är förstudierapporten för Elektronikutrustning och elektronikkomponenter färdigställd och publicerad. Efter en sammantagen bedömning beslutar Statens inköpscentral att inte genomföra en ny upphandling på ramavtalsområdet.

För att ta del av förstudierapporten

Har ni några frågor kontakta ansvarig projektledare Matilda Sjögren