Överprövning Språk- och översättningstjänster

 Publicerad 2017-01-11

Förvaltningsrättens domar per 19 december är överklagade till Kammarrätten som nu har att bedöma om prövningstillstånd ska beviljas eller inte.

Statens inköpscentral har fått interimistiska beslut och får därmed inte ingå avtal tills dess att Kammarrätten bestämt något annat.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.
Kontaktperson: Goran Alilovic