Dom i upphandling Bemanningstjänster

 Publicerad 2017-01-27
Lagbok och klubba.jpg

Förvaltningsrätten har den 27 januari 2017 meddelat dom i upphandling Bemanningstjänster, dnr 96-93-2015. Statens inköpscentral avvaktar nu upphörande av tiodagarsfrist. Statens inköpscentral avvaktar eventuell begäran om prövningstillstånd i nästa instans.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson