Tilldelningsbeslut Flygresor inrikes

 Publicerad 2017-06-02
Flyg.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Flygresor inrikes, dnr. 23.3-9068-2016.

Nu avvaktas avtalsspärr.
Avtalsspärren löper ut 2017-06-13.

Kontaktperson: Elin Olsson