Tilldelningsbeslut Säker förvaring

 Publicerad 2017-05-22

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Säker förvaring, dnr. 23.3-6924-16. Nu avvaktas avtalsspärr som löper ut 2017-06-01.

Kontaktperson: Matilda Sjögren