Upphandling flyttjänster begärd överprövad

Publicerad 2017-06-09
Kamm3-1293.jpg

Ansökningar om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Goran Alilovic