Seminarier

Frukostseminarium om möjligheterna att ändra i avropade kontrakt

Planerad till 2018-03-01

Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Planerad till 2018-03-09

Informationsseminarium om ramavtalen för Beslutsstödssystem

Planerad till 2018-03-20