Inbjudan till Avropadagen

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Avropadagen 2015
Plats:
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Status:


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet inbjuder dig att delta på Avropadagen, fredagen den 25 september 2015

Program

09.00 - 09.30
Registrering, samt kaffe och smörgås

09.30 - 09.40
Inledning av Agneeta Anderson, tf avdelningschef på Statens inköpscentral

09.40 - 10.40
Information om det pågående arbetet på upphandlingsenheterna och på förvaltningsenheten

10.40 - 11.00
Kaffepaus

11.00 - 12.15
Representant från Swedwatch berättar om arbetet med att ställa sociala krav och följa upp dessa i upphandlingar

12.15 - 13.15
Lunch

13.15 - 14.15 - Pass 1

Spår 1 - Juridikpass 

Grundläggande frågor i avropsprocessen

Spår 2 - Nytt ramavtal Programvaror och tjänster 2014

Spår 3 - Nytt ramavtal Företagshälsovårdstjänster

Spår 4 - Nytt ramavtal Möbler och inredning

14.15 - 14.30
Kaffepaus

14.30 - 15.30 - Pass 2

Spår 5 - Juridikpass 

Fördjupning gällande förtydliganden och kompletteringar, samt väsentliga förändringar.

Nya upphandlingsdirektiv.

Spår 6 - Ramavtal Säkerhetsteknik och bevakningstjänster

Spår 7 - Ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Spår 8 - Nytt ramavtal Kontorsmateriel 2015

15.30
Mingel med enklare förtäring

16.30
Dagen avslutas

 

När och var?

Fredagen den 25 september 2015, klockan 09.00 - 16.30 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

 

Målgrupp

Avropadagen vänder sig till myndigheter, kommuner och landsting som avropar från Statens inköpscentrals ramavtal.

 

Anmälan

Du anmäler dig här på avropa.se, senast fredagen den 12 september 2015. Observera att du väljer spår för eftermiddagens seminarier vid anmälan. Du kan även föra fram eventuella behov beträffande kosten.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Vid förhinder ska avanmälan ske senast tre dagar före seminariet. Notera att du vid utebliven avanmälan debiteras med 500 kronor.

 

Kontakta oss vid frågor!

Du är välkommen att höra av dig med frågor via telefon 08-700 07 70 eller e-post: info@avropa.se.

 

Välkommen!