Anmälan till Avropadagen

Datum: Onsdag den 11 oktober 2017
Aktivitet: Avropadagen
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 i Stockholm

Deltar på lunch

Deltar på mingel