Frukostseminarium med tema kravställning vid avrop från de statliga ramavtalen

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium med tema kravställning vid avrop från de statliga ramavtalen
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Du som arbetar på en myndighet är välkommen till ett frukostseminarium den 27 oktober med tema kravställning vid avrop från de statliga ramavtalen.

 

Vid en förnyad konkurrensutsättning kan tre typer av krav ställas. Kravtyperna är tekniska specifikationer, utvärderingskriterier och särskilda kontraktvillkor. Hur kravet formuleras kan påverka såväl anskaffningsprocessen som kontraktets uppföljning, där syftet med kravet avgör vilken typ av krav som är lämpligt.

 

Seminariet ämnar redogöra för hur och när en myndighet får ställa dessa typer av krav, samt om det i olika situationer finns några för- och nackdelar med en viss kravtyp.

 

Seminariet kommer bland annat att behandla:

  • Gällande rätt och kommande lagstiftning
  • Relevant praxis
  • Erfarenheter från verksamheten på Statens inköpscentral

 

När och var?
Torsdag den 27 oktober 2016, klockan 09.00-10.30, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

 

Anmälan
Sista anmälningsdagen är tisdag den 25 oktober.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast tisdag den 25 oktober. Du kan också överlåta din plats.

Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor!

Sebastian Svartz, 08-700 07 15, sebastian.svartz@kammarkollegiet.se
Karl Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Gabriella Sydorw, 08-700 07 59, gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!