Frukostseminarium med tema väsentliga ändringar av kontrakt avropade från ramavtal

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium med tema väsentliga ändringar av kontrakt avropade från ramavtal
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Du som arbetar på en myndighet är välkommen till ett frukostseminarium med tema väsentliga ändringar av kontrakt avropade från ramavtal 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till frukostseminarium den 9 december 2015 om möjligheterna att göra ändringar av avropade kontrakt och hur en myndighet då bör gå till väga. 

Inte sällan uppkommer ett behov för myndigheter att göra ändringar i befintliga kontrakt, vanligtvis då det uppkommit en situation som svårligen kunnat förutses vid avropet. Vid förfaranden enligt LOU är avtalsfriheten till viss del begränsad och huvudregeln att ett kontrakt avropat från ett ramavtal inte får ändras, men det finns både undantag från huvudregeln och goda möjligheter att på andra sätt förebygga inlåsningar.

 

Seminariet kommer bland annat att behandla: 

  • Nuvarande regler
  • Skillnader i det nya LOU-direktivet
  • Relevant praxis
  • Erfarenheter från verksamheten på Statens inköpscentral

 

När och var?
Onsdag den 9 december 2015, klockan 09.00-11.00, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

 

Anmälan
Sista anmälningsdagen är måndag den 7 december.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast måndag den 7 december. Du kan också överlåta din plats.

Det kommer att serveras kaffe med smörgås.
Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor!

Sebastian Svartz, 08-700 07 15, sebastian.svartz@kammarkollegiet.se
Karl Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!