Frukostseminarium med tema rättelse av fel, förtydligande och kompletteringar vid avrop från ramavtal

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium med tema rättelse av fel, förtydligande och kompletteringar vid avrop från ramavtal
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Du som arbetar på en myndighet är välkommen till ett frukostseminarium med tema rättelse av fel, förtydligande och kompletteringar vid avrop från ramavtal

 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till frukostseminarium den 25 februari 2016. Du som arbetar på en myndighet är välkommen till ett frukostseminarium med tema rättelse av fel, förtydligande och komplettering vid avrop från ramavtal.

Det händer att det uppkommer situationer då upphandlande myndigheter behöver ta ställning till om att låta anbudsgivare rätta, förtydliga eller komplettera avropssvar. Detta kan bero på olika saker, ibland kan det handla om felskrivningar/felräkningar eller andra uppenbara fel i avropssvaren.

Därtill kan den upphandlande myndigheten vilja att leverantören förtydligar aspekter som är oklara i anbudet, eller komplettera uppgifter som till viss del är ofullständiga, istället för att behöva förkasta anbudet.

 

Seminariet syftar till att redogöra under vilka förutsättningar det är möjligt för en upphandlande myndighet att tillåta att ett anbud rättas, förtydligas eller kompletteras utan risk för särbehandling och konkurrensbegränsning.

 

Seminariet kommer bland annat att behandla:

  • Relevant lagstiftning
  • Praxis på området
  • Erfarenheter från verksamheten på Statens inköpscentral

När och var?
Torsdag den 25 februari 2016, klockan 09.00-11.00, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

 

Anmälan
Sista anmälningsdagen är måndag den 22 februari.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast tisdag den 23 februari. Du kan också överlåta din plats.

Det kommer att serveras kaffe med smörgås.
Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor!

Sebastian Svartz, 08-700 07 15, sebastian.svartz@kammarkollegiet.se
Karl Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Gabriella Sydorw, 08-700 07 59, gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!