Frukostseminarium med tema tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor m.m.

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium med tema tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor m.m.
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Du som arbetar på en myndighet är välkommen till ett frukostseminarium den 31 mars med tema tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor m.m.

 

Vid en förnyad konkurrensutsättning kan tre typer av krav ställas. Kravtyperna är tekniska specifikationer, utvärderingskriterier och särskilda kontraktvillkor. Hur kravet formuleras kan påverka såväl anskaffningsprocessen som kontraktets uppföljning, där syftet med kravet avgör vilken typ av krav som är lämpligt.

 

Seminariet ämnar redogöra för hur och när en myndighet får ställa dessa typer av krav, samt om det i olika situationer finns några för- och nackdelar med en viss kravtyp.

 

Seminariet kommer bland annat att behandla:

  • Gällande rätt och kommande lagstiftning
  • Relevant praxis
  • Erfarenheter från verksamheten på Statens inköpscentral

 

När och var?
Torsdag den 31 mars 2016, klockan 09.00-10.30, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

 

Anmälan
Sista anmälningsdagen är tisdag den 29 mars.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast tisdag den 29 mars. Du kan också överlåta din plats.

Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor!

Sebastian Svartz, 08-700 07 15, sebastian.svartz@kammarkollegiet.se
Karl Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Gabriella Sydorw, 08-700 07 59, gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!