Inbjudan till Reseinfodagen 2016

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Reseinfodagen den 5 september 2016
Plats:
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm
Status:


Inbjudan till Reseinfodagen den 5 september

 

Välkommen att anmäla dig till vår årliga reseinfodag. Seminariet vänder sig till Travel Managers och anställda på myndigheter som hanterar frågor inom ramavtalen för resor och boende och till våra ramavtalsleverantörer på reseområdet.


Dagen inleds klockan 8.30 – 9.00 med registrering och kaffe för myndigheterna. Fram till lunch är programmet inriktat på information till myndigheterna.
Före den gemensamma lunchen erbjuds möjlighet att besöka leverantörsutställningen.
Eftermiddagens program från klockan 13.30 till ca klockan 16.00 riktar sig till ramavtalsleverantörerna.

 

Dagens program för avropande myndigheter

08.30 – 09.00
Registrering med kaffe och smörgås

09.00 – 09.55
Aktuell information från Statens inköpscentral

10.00 – 10.20
Kaffepaus

10.20 – 11.30
Information om den kommande lagstiftningen

11.30 – 13.00
Besök på leverantörsutställningar

13.00 – 13.45
Gemensam lunch med myndigheter och leverantörerDagens program för ramavtalsleverantörer

Registrering sker under förmiddagen

11.30 – 13.00
Leverantörsutställning

13.00 – 13.45
Gemensam lunch med myndigheter och leverantörer

14.00 – 14.35
Aktuell information från Statens inköpscentral

14.40 – 15.00
Kaffepaus

15.00 – 16.00
Information om den kommande lagstiftningen

 

När och var?

Seminariet äger rum måndagen den 5 september, klockan 08.30 – 13.15 för myndigheter, respektive klockan 11.30 – 16.00 för ramavtalsleverantörer, på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7 i Stockholm. 

Anmälan

Skriv gärna ner vilka frågor du vill få belysta under dagen när du gör din anmälan. Detta hjälper oss att utforma ett relevant program.

Leverantörer meddelar vid anmälan om man avser att ställa ut. 

Sista anmälningsdag är den 29 augusti på avropa.se. Anmäl samtidigt eventuellt behov av specialkost.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmäl förhinder senast torsdag den 1 september. Tyvärr måste vi debitera dig om du uteblir från seminariet.

Kontakta oss vid frågor:

Ingela Mildton Patzelt, ramavtalsansvarig, 08-700 07 41, ingela.mildton-patzell@kammarkollegiet.se.

Sandra Lukins, ramavtalsansvarig, 08-700 06 86, sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!