Informationsseminarium om ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Informationsseminarium Programvaror och tjänster 2014
Plats:
Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
Status:


Den 27 maj 2015 anordnar Statens inköpscentral på Kammarkollegiet ett informationsseminarium om ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014,  Systemutveckling, Kontorsstöd och Grundläggande IT.

Seminariet vänder sig till avropande myndigheter.

 

Program

09.00-09.30 - Registrering
Kaffe och smörgås

09.30-12.00

 • Allmänt om upphandlingen och ramavtalen inom Programvaror och tjänster 2014
 • Ramavtalens innehåll, programvaror och tjänster
 • Genomgång av avtalsvillkorens olika dokument, med fokus på Allmänna villkor, Avropsregler och (moln)tjänster samt PUL
 • Stöd till avropare
  - Avropa.se
  - Mallar, avropsblankett till webbshop
  - Avropsexempel
  - Vägledning
  - ramavtalsservice@kammarkollegiet.se
 • Kort information om ramavtalen för IT-konsulttjänster Resurskonsulter
 • Frågor och avslutning

 

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

 

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Vid förhinder ska avanmälan ske senast tre dagar före seminariet.

Vid eventuell avanmälan, vänligen mejla info@avropa.se