Anmälan till Introduktionsseminarium den 23 oktober 2015

Datum: Fredag den 23 oktober 2015
Aktivitet: Hur avropar man från statliga ramavtal - introduktion för nybörjare
Plats: Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm

Förnamn*
Efternamn*
Myndighet/Organisation/Företag*
E-post*
Verifiera e-post*
Ange ev behov av specialkost:
*Obligatorisk