Inbjudan till leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT och telekom

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT och telekom
Plats:
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm
Status:


Leveratörsdag 29 april

Program

08.30 - 09.00
Registrering, samt servering av kaffe och smörgås 

09.00 - 09.05

Välkomstord 
Agneeta Anderson, avdelningschef på Statens inköpscentral 

09.05 - 09.35
Information om planerade förstudier och upphandlingar
Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 

09.35 - 10.00
Dynamiska inköpssystem
Sara Wedholm, IT-upphandlingen 

10.00 - 10.45
Arbete med riskklassning av SIC:s ramavtal 
Theo Jaekel, Swedwatch 

10.45 - 11.20
Kaffe & frukt

11.20 - 11.45
Senaste nytt från förvaltningsenheten
Zofia Sola, enhetschef för ramavtalsförvaltningen m.fl. 

11.45 - 12.15
Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer
Sebastian Svartz, Ramavtalsförvaltningen 

12.15 - 12.40
Frågor och diskussion 
Hans Sundström och Zofia Sola 

12.40 - ca 14.00
Dagen avslutas med en gemensam lunch  


När och var?
Fredag den 29 april 2016, klockan 08.30-14.00.
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. 


Målgrupp
Leverantörsdagen vänder sig till Statens inköpscentrals ramavtalsleverantörer inom IT och telekom.
 

Anmälan
Du anmäler dig via vår webbplats avropa.se. Sista anmälningsdag är måndag den 25 april 2016.
 

Du kan i samband med anmälan föra fram önskemål om frågor du vill att vi berör under dagen. Anmäl också eventuella behov beträffande kosten.
 

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Observera att en eventuell avanmälan ska ske senast tre dagar före seminaret.

 

Kontakta oss vid frågor! 

Du är välkommen att höra av dig med frågor till Ramavtalsservice på Statens inköpscentral: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08-700 07 51.

 

Välkommen!