Managementtjänster - informationsseminarium

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Informationsseminarium
Plats:
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Status:


Inbjudan till informationsseminarium

Fredag den 30 september 2016 anordnar Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ett informationsseminarium om de nya ramavtalsområdena inom Managementtjänster.

Ramavtal finns nu tillgängliga inom två ramavtalsområden. Vi går kort igenom hur de olika ramavtalområdena förhåller sig till varandra och vad respektive område omfattar. Vi tittar på vilka ramavtalsleverantörer som valts och vilka krav som ställs på dem. Helt kort tar vi också upp det område där ramavtal ännu inte kunnat tecknas, se nedan.

 


Program

08.30-09.00 Registrering med kaffe och smörgås

09.00-12.00

  • Övergripande om de aktuella ramavtalsområdena och hur de förhåller sig till varandra
  • Ramavtalsområdet - Utredning, ledning och verksamhet (ULV)
  • Ramavtalsområdet - Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)
  • Kort om upphandlingen av - Utveckling chef och grupp samt Kompetensutveckling (UCK)

12.00 Lunch

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

 

När och var?

Seminariet äger rum fredag den 30 september 2016 klockan 08.30 - 12.00 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till avropande myndigheter, i detta sammanhang statliga myndigheter med fler.

Anmälan

Skriv gärna ner frågor du vill få belysta under seminariet när du gär din anmälan. Detta hjälper oss att utforma ett relevant program.

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Vid förhinder ska avanmälan ske senast tre dagar före seminariet.
Vi eventuell avanmälan, vänligen mejla info@avropa.se.

Välkommen