Öppet möte för avropare gällande förstudien Servrar och lagring

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Öppet möte för avropare gällande förstudien Servrar och lagring
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Inom ramen för den pågående förstudien "Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2015" bjuder Statens inköpscentral in till dialog med avropare som har intresse och/eller erfarenhet av att köpa servrar och lagring. Observera att endast anställda på avropande statliga myndigheter, landsting och kommuner får delta på detta möte.