Workshop för Dokumenthantering - Skrivare

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Workshop för Dokumenthantering - Skrivare
Plats:
Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Status:


Två workshopstillfällen för Dokumenthantering - skrivare

Statens inköpscentral bedriver en förstudie gällande skrivare, kopiatorer, faxar och scannrar med tillbehör och förbrukningsmaterial. Förstudien inkluderar även olika slags tjänster, även skrivare som tjänst (print as a service) samt även en analys om leasing av skrivare kan tas bort från ett eventuellt kommande ramavtal.

Statens inköpscentral bjuder nu in till workshopdagar för personer anställda vid avropande myndigheter för att diskutera hur ett eventuellt kommande ramavtalsområde kan komma att se ut gällande exempelvis möjlighet till enklare avrop, tjänsteutbud, produktutbud, leasing, skrivare som tjänst och annat som är kopplat till förstudien.

Det finns två tillfällen för workshop att välja mellan, ett den 23/2 samt ett den 25/2, välj ett av dessa tillfällen när du anmäler dig. Maximalt antal externa deltagare är 15 st per tillfälle. Det innebär att det är de 15 första som anmäler sig per tillfälle som kommer att kunna delta. Statens inköpscentral värdesätter goda kunskaper inom såväl området skrivare samt även inom området LOU. Erfarenhet från tidigare avrop är önskvärt.

Tid

Workshopen startar kl 9.30 och Statens inköpscentral bjuder på lunch. Vid ungefär 13.30 avslutas dagen med en gemensam fikastund.

Plats

Workshopen kommer att hållas i på Clarion Hotell Stockholm som ligger vid Skanstull. Statens inköpscentral återkommer med kallelse till de som ska närvara.

Statens inköpscentral kan betala eventuella resekostnader i samband med workshopen, dock ej inom Stockholms län. Resor ska i första hand göras via tåg.

Antal platser är begränsat.
Vid eventuell avbokning vänligen mejla Renée Sjölund eller ring 08-7000 752.