Anmälan till workshop

Tillfälle 1: Tisdag den 23 februari 2016 klockan 09.30-ca 14.00
Tillfälle 2: Torsdag den 25 februari 2016 klockan 09.30-ca 14.00
Aktivitet: Workshop för Dokumenthantering - Skrivare
Plats: Clarion Hotell, Ringvägen 98, Stockholm