Belysningsarmaturer

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2017

Slutdatum: juni 2018

Bakgrund

Nuvarande ramavtal avseende belysningsarmaturer löper till och med den 2 juni 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Belysningsarmaturer för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2017-11-17 t.o.m. 2017-12-01. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag November 2017 Pågående
Annonsering Januari 2018 Planerad
Utvärdering Mars 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Juni 2018 Planerad