Brevförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2017

Slutdatum: april 2019

Diarienummer: 23.2-3546-2017


Nuvarande ramavtal avseende Brevförmedlingstjänster löper till och med den 31 mars 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Brevförmedlingstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag Juni 2018 Pågående
Annonsering September 2018 Planerad
Utvärdering November 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut November 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal April 2019 Planerad