Flygresor inrikes

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2016

Slutdatum: november 2017

Bakgrund

Nuvarande ramavtal avseende Flygresor inrikes löper, efter maximalt utnyttjande av förlängningsoptioner, till och med 2017-11-30.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Flygresor inrikes för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Upphandlingen kommer att ske genom öppet förfarande.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2016 Klar
Framtagning av underlag Mars 2017 Klar
Annonsering Mars 2017 Klar
Utvärdering Maj 2017 Klar
Tilldelningsbeslut Juni 2017 Klar
Planerad start för nya avtal December 2017 Planerad