Flyttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2016

Slutdatum: april 2017

Diarienummer: 23.3-5425-2016

Nuvarande ramavtal avseende Flyttjänster löper till och med 2017-04-30.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Flyttjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Juni 2016 Klar
Framtagning av underlag November 2016 Klar
Annonsering Mars 2017 Klar
Utvärdering April 2017 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2017 Överprövad