Gåvokort

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: februari 2018

Bakgrund

Nuvarande ramavtal avseende gåvokort löper till och med den 11 maj 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Gåvokort för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2017 Klar
Annonsering November 2017 Pågående
Utvärdering Januari 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut Januari 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Maj 2018 Planerad