IT-konsulttjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: juni 2019

Bakgrund

De nuvarande ramavtalen för IT-konsulttjänster Resurskonsulter löper, vid maximala förlängningar, ut från och med den 14 oktober 2018. Den sista regionen löper ut den 31 augusti 2019.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie av IT-konsulttjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandlingar. Vi har fattat beslut om förstudierapporten och påbörjat upphandlingarna.

Vi genomför upphandlingar i tre regioner[1], södra, norra och östra Sverige, vilka tillsammans täcker i hela landet. Upphandlingarna genomförs i takt med att nuvarande ramavtal löper ut.

Du som arbetar på en statlig myndighet under regeringen kommer kunna avropa från ramavtalen.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag November 2017 Pågående
Annonsering November 2017 Planerad
Utvärdering Mars 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2018 Planerad