Klienter

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2015

Slutdatum: maj 2017

Bakgrund

De nuvarande ramavtalen avseende Klienter löper ut 2016-06-30 och arbetet med en ny upphandling har påbörjats. Upphandlingsprojektet kommer totalt att omfatta fyra separata upphandlingar: tre geografiska regionsindelningar samt en Rikstäckande.

De kommande nya ramavtalen för Klient 1-4 omfattar endast avrop som ska ske genom förnyad konkurrensutsättning.

Gällande avrop av vissa produkter inom området finns som komplement ramavtalet Användarnära IT-produkter. Ramavtalsområdet omfattar ett antal modeller av bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor samt tillbehör. Detta ramavtalsområde är rangordnat. Läs mer om ramavtalet Användarnära IT-produkter här.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2015 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2015 Klar
Annonsering November 2015 Klar
Utvärdering Mars 2016 Klar
Tilldelningsbeslut April 2016 Överprövad
Vunnen dom Oktober 2016 Överklagad, ej prövningstillstånd