Kommunikationstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2017

Slutdatum: december 2018

Bakgrund

Upphandlingsområdet omfattar de befintliga ramavtalen för Kommunikation som tjänst och Fasta och Mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster, dvs. tjänster, abonnemang och anslutningar etc. för fast och mobil telefoni samt datakommunikation.

Befintliga ramavtal för området Kommunikation som Tjänst och Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster löper efter maximal förlängning ut 2018-12-31 respektive 2018-04-30.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2017 Klar
Framtagning av underlag November 2017 Pågående
Annonsering November 2017 Planerad
Utvärdering Mars 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2018 Planerad