Mediebyråtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: maj 2017

Slutdatum: april 2018

Bakgrund

Nuvarande ramavtal avseende Medieförmedlingstjänster löper, efter maximalt utnyttjande av förlängningsoptioner, till och med 2018-05-31.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Medieförmedling för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag December 2017 Pågående
Annonsering Januari 2018 Planerad
Utvärdering April 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut April 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Juni 2018 Planerad