Profil- och presentartiklar

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2016

Slutdatum: september 2017

Diarienummer: 23.3-5530-2016


Nuvarande ramavtal avseende Profil- och presentartiklar löper till och med 2017-09-22.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Profil- och presentartiklar för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Juni 2016 Klar
Framtagning av underlag Februari 2017 Klar
Annonsering April 2017 Klar
Utvärdering Juni 2017 Klar
Tilldelningsbeslut Augusti 2017 Överprövad