Rakelutrustning som produkt och tjänst

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2017

Slutdatum: september 2017

Bakgrund

Det nuvarande ramavtalet avseende Rakelprodukter löper, efter maximalt utnyttjande av förlängningsoptioner, till och med 2017-05-31. Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Rakelprodukter för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.
Det nya ramavtalet för Rakelutrustning som produkt och tjänst omfattar bland annat Rakelmobiler, tillbehör samt konsulttjänster. Ramavtalet kommer vara rikstäckande.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Oktober 2016 Klar
Framtagning av underlag Mars 2017 Klar
Insamling av bekräftelser April 2017 Klar
Annonsering Juni 2017 Klar
Utvärdering Augusti 2017 Pågående
Tilldelningsbeslut September 2017 Planerad