Säker förvaring

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2016

Slutdatum: december 2017

Bakgrund

Nuvarande ramavtal avseende Säker förvaring löper till och med 2017-12-01.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Säker förvaring för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2016 Klar
Framtagning av underlag Februari 2017 Klar
Annonsering Februari 2017 Klar
Utvärdering Maj 2017 Klar
Tilldelningsbeslut Juni 2017 Klar
Planerad start för nya avtal December 2017 Klar