Särskilda förvaringslösningar

Fas: Upphandling

Startdatum: oktober 2017

Slutdatum: oktober 2018

Diarienummer: 23.3-7144-2017

Särskilda förvaringslösningar innefattar nedanstående sex (6) ramavtalsområden. De nuvarande ramavtalen löper till och med den 14 oktober 2018.

  • Biblioteksinredning
  • Förvaringslösningar för arkiv- och museiförråd
  • Klädförvaring och småfacksskåp
  • Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter
  • Skåp för hängmappar och ritningar
  • Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Särskilda förvaringslösningar för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie September 2017 Klar
Framtagning av underlag Mars 2018 Klar
Annonsering Maj 2018 Pågående
Utvärdering Juni 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut Juni 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Oktober 2018 Planerad