Taxitjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2017

Slutdatum: oktober 2018

Diarienummer: 23.3.10394-2017

Nuvarande ramavtal avseende taxitjänster löper till och med den 30 september 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningar inför en kommande upphandling inom det aktuella området (se Förstudierapport inom Taxitjänster).

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie November 2017 Klar
Framtagning av underlag April 2018 Pågående
Annonsering April 2018 Planerad
Utvärdering Augusti 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut September 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Oktober 2018 Planerad