Bemanningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2015

Slutdatum: mars 2017

Bakgrund

Nuvarande ramavtal avseende Personaluthyrning löper till och med 2016-05-19 med en förlängningsoption t.o.m. 2017-02-28.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Bemanningstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Oktober 2015 Klar
Framtagning av underlag Maj 2016 Klar
Annonsering Maj 2016 Klar
Utvärdering September 2016 Klar
Tilldelningsbeslut Oktober 2016 Överprövad