Fordonsförhyrning

Fas: Upphandling

Startdatum: april 2016

Slutdatum: april 2017

Bakgrund

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Fordonsförhyrning för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie April 2016 Klar
Framtagning av underlag September 2016 Klar
Annonsering November 2016 Klar
Utvärdering Februari 2017 Klar
Tilldelningsbeslut Februari 2017 Klar
Planerad start för nya avtal April 2017 Planerad