Hotelltjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: februari 2017

Slutdatum: juni 2018

Bakgrund

Nuvarande ramavtal avseende Hotelltjänster löper till och med 2018-06-30.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Hotelltjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Aktuella orter kommer att meddelas längre fram.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Januari 2017 Klar
Framtagning av underlag Juni 2017 Pågående
Annonsering Augusti 2017 Planerad
Utvärdering Oktober 2017 Planerad
Tilldelningsbeslut Oktober 2017 Planerad
Planerad start för nya avtal Juli 2018 Planerad