Språk- och översättningstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2015

Slutdatum: juli 2016

Bakgrund

Befintligt ramavtal för Översättningstjänster löper ut den 30 juni 2016.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Upphandlingen har annonserats. Den är indelad i nedanstående tre anbudsområden.

Anbudsområde 1 – Svenska

Språkgranskning och textredigering för texter skrivna på svenska.

Dessutom finns det Icke obligatoriska tjänster som kan komma att efterfrågas vid avropen och som kommer att premieras i anbudsutvärderingen om de erbjuds.

Anbudsområde 2 – Engelska

Språk och översättningstjänster svenska - engelska/engelska - svenska, inom ämnesområdena allmän, juridik och ekonomi.

Anbudsområde 3

Språk och översättningstjänster i ämnesområdet allmänt enligt nedan.


Till svenska från
: albanska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), danska, finska, franska, grekiska, italienska, persiska, polska, ryska, spanska, turkiska och tyska

Från svenska till: albanska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), danska, finska, franska, grekiska, italienska, persiska, polska, ryska, spanska, turkiska och tyska.

Dessutom finns det Icke obligatoriska tjänster som kan komma att efterfrågas vid avropen och som kommer att premieras i anbudsutvärderingen om de erbjuds.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Augusti 2015 Klar
Framtagning av underlag Januari 2016 Klar
Annonsering April 2016 Klar
Utvärdering Maj 2016 Klar
Tilldelningsbeslut Maj 2016 Överprövad