Städtjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: februari 2016

Slutdatum: april 2017

Bakgrund

Kammarkollegiet har efter genomförd förstudie av det nya ramavtalsområdet städtjänster beslutat att gå vidare och genomföra upphandling.

En pilotupphandling genomförs nu som är begränsad till städtjänster som utförs i Stockholms län.

De tjänster som omfattas av upphandlingen och det kommande ramavtalet är dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning och golvvård.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Januari 2016 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2016 Klar
Annonsering November 2016 Klar
Utvärdering December 2016 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2017 Klar
Planerad start för nya avtal April 2017 Planerad