Tolkförmedlingstjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: december 2016

Slutdatum: oktober 2017

Bakgrund

Nuvarande ramavtal avseende Tolkförmedlingstjänster löper, efter maximalt utnyttjande av förlängningsoptioner, till och med 2017-10-31.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie kallad Tolkförmedlingstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Upphandlingen kommer att ske genom öppet förfarande.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie December 2016 Klar
Framtagning av underlag April 2017 Pågående
Annonsering Maj 2017 Planerad
Utvärdering Augusti 2017 Planerad
Tilldelningsbeslut September 2017 Planerad
Planerad start för nya avtal November 2017 Planerad