Länkar

Offentlig upphandling - Sverige

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer i frågor om offentlig upphandling. 

Konkurrensverket

Konkurrensverket har dels i uppgift att bedriva tillsyn och ge stöd inom konkurrensområdet och dels att bedriva tillsyn inom upphandlingsomrdådet. 

Sveriges Offentliga Inköpare

SOI är en ideell förening bestående av offentliga beslutsfattare, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för offentlig upphandling.

Kommerskollegium

Kommerskollegium är en expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik, den svarar bland annat för information om upphandlingsfrågor med internationell anknytning.

Offentlig upphandling - EU

Public Procurement

EU:s webbplats med policy, direktiv, rapporter om Public Procurement mm.

Databasen Tenders Electronic Daily, TED

TED (Tenders Electronic Daily) erbjuder via sin webbplats kostnadsfri information om upphandlingar i Europa.

SIMAP

EU:s webbplats SIMAP med information om offentlig upphandling i Europa: .

Singel Face To Industry, SFTI

Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Statskontoret bedriver gemensamt sedan flera år tillbaka ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Detta för att skapa konstnadseffektivare hantering av inköps- och faktura-processerna. Arbetet inriktas på framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI, "Singel Face To Industry".

Nätverket för elektroniska affärer, NEA

NEA är den ledande nationella organisationen som aktivt bidrar till att göra Sverige till föregångsland när det gäller elektronisk handel.

Europeiska kommissionen

EU-kommissionens webbplats om nationell lagstiftning och EU-regler för e-handel.

Rättskällor

Lagrummet

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.